Adres:

ul. M. Oczapowskiego 5
10-719 Olsztyn,
tel: 0-89 523-35-16,
tel/fax: 0-89 523-32-14
 
e-mail:  khtch@uwm.edu.pl - sekretariat

Kadra jednostki :

dr hab. Wojciech Kozera, prof. UWM  -  Kierownik Katedry

(89) 523-35-16

prof. dr hab. Urszula Czarnik, prof. zw.

(89) 523-34-05

dr inż. Dorota Bugnacka

(89) 523-49-26

dr inż. Krzysztof Karpiesiuk

(89) 523-38-43

specjalista Łukasz Adamski

(89) 523-32-14

Doktoranci

 

mgr inż. Anna Woźniakowska

(89) 523-33-41

 

 

prof. dr hab. Barbara Grudniewska, prof. em.

(89) 523-32-14

prof. dr hab. Janusz Falkowski, prof. em.

(89) 523-48-59

prof. dr hab. Antoni Jarczyk, prof. em.

(89) 523-36-59

dr hab. Wanda Milewska - prac. em.

(89) 523-32-14