Ichtiologia i akwakultura

 

STUDIA PODYPLOMOWE - ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA
Studia dokształcające niestacjonarne2 sem.

Kierownik Studiów: prof. dr hab. inż. Krystyna Demska-Zakęś
e-mail: krysiadz@uwm.edu.pl, tel.: 89 523 32 83

Sekretarz: mgr mgr inż. Marta Wasiak,

e-mail: martaw@uwm.edu.pl  tel.: 89 523 37 54

 

Formularze dla kandydatów na Studia Podyplomowe:

Rejestracja na studia podyplomowe: irk.uwm.edu.pl/studiapodyplomowe

Program studiów podyplomowych "Ichtiologia i akwakultura"

Ulotka informacyjna

Zasady funkcjonowania studiów podyplomowych określa Regulamin studiów podyplomowych  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzony Zarządzeniem Nr 19/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 lutego 2021 roku