Produkcja pasz przemysłowych i doradztwo żywieniowe

Informacje o studiach Produkcja pasz przemysłowych i doradztwo żywieniowe


 

Kierownik Studiów: prof. dr hab. inż. Krzysztof Lipiński
e-mail: krzysztof.lipinski@uwm.edu.pl, tel.: (89) 523 3524

Sekretarz Studiów: mgr Beata Jaworowska
e-mail: 
beata.jaworowska@uwm.edu.pl, tel.: (89) 523 3405

 

Rejestracja na studia podyplomowe: irk.uwm.edu.pl/studiapodyplomowe

Program studiów podyplomowych  „Produkcja pasz przemysłowych i doradztwo żywieniowe” http://bip.uwm.edu.pl/files/Uchw511.pdf

Opłata za jeden semestr wynosi 1900 zł.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy w przemyśle paszowym, przedsiębiorstwach rolniczych, doradztwie żywieniowym, niektórych działach służb surowcowych przemysłu rolno-spożywczego, a także w gospodarstwach własnych.

Absolwent uzyska wiedzę z zakresu regulacji prawnych w przemyśle paszowym, których znajomość jest niezbędnym warunkiem funkcjonowania firm zajmujących się produkcją i dystrybucją pasz. Istotnym elementem uzyskanych umiejętności będzie pogłębiona znajomość technologii produkcji mieszanek paszowych oraz wartości odżywczej materiałów paszowych. Zdobyta wiedza umożliwi wdrażanie nowych systemów jakości uwzględniających aktualne wymagania w zakresie produkcji bezpiecznej żywności. Absolwent uzyska umiejętność stosowania nowoczesnych technik doradztwa w żywieniu zwierząt.