Adres: 

ul. M. Oczapowskiego 5/109,
10-719 Olsztyn,
Tel.(fax) 89-523-32-13

e-mail: zhzis@uwm.edu.pl


Kadra jednostki:

prof. dr hab. Dorota Witkowska - profesor badawczo-dydaktyczny, kierownik Katedry 

(89) 524 57 76 lub (89) 523 36 41

prof. dr hab. Janina Sowińska - profesor emerytowany

(89) 523 32 13

prof. dr hab. Krystyna Iwańczuk-Czernik - profesor emerytowany

(89) 523 32 13

prof. dr hab. Anna Wójcik - profesor badawczo-dydaktyczny

(89) 523 36 95

prof. dr hab. Daria Murawska - profesor badawczo-dydaktyczny

(89) 523 41 28

dr hab. Tomasz Mituniewicz, prof. UWM - badawczo-dydaktyczny

(89) 523 41 90

dr inż. Justyna Błażejak-Grabowska - adiunkt badawczo-dydaktyczny

(89) 523 39 55

dr inż. Anna Mańkowska - adiunkt badawczo-dydaktyczny

(89) 523 41 90

dr inż. Przemysław Piech

(89) 523 34 24

mgr inż. Paweł Sowiński - technolog

dr inż. Przemysław Piech - specjalista

(89) 523 32 13

(89) 523 34 24