Akademicki Ośrodek Kariery

Biuro Karier UWM w Olsztynie mięści się przy ul. R. Prawocheńskiego 4 (obok klubu "Arton"). Biuro na swojej stronie internetowej  (www.uwm.edu.pl/kariera) oraz profilu społecznościowym Facebook (link na stronie Biura) zamieszcza aktualne informacje o ofertach pracy, stażach, praktykach oraz wydażeniach promujących przedsiębiorczość wśród studentów i absolwentów UWM w Olsztynie.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Biura.