Nauczanie zdalne

Studenci, którzy mają zaplanowane zajęcia w siedzibie Uczelni, mogą skorzystać z zakwaterowania w Domu Studenckim w terminach zajęć.
Rezerwacja pobytu odbywać się będzie bezpośrednio na stronie internetowej Fundacji ŻAK - www.zak.olsztvn.pl w Systemie Kwaterowania Krótkoterminowego (nie będzie potrzeby wcześniejszego informowania dziekanatu o zamiarze zakwaterowania w Domu Studenckim). System Kwaterowania Krótkoterminowego będzie udostępniony od 24 września 2020 r.